شنبه, 04/19/1400 - 10:47

نشست  عفاف و حجاب با حضورمدیران و مسئولان نهادها، ادارات و دستگاه های اجرای سطح شهرستان چرداول دردفتر فرماندهی سپاه ناحیه چرداول برگزار شد.